Thứ Năm, Tháng Tư 18
Home>>Business>>Cách sử dụng hàm đếm ký tự trong excel mới nhất
ham-dem-ky-tu
Business

Cách sử dụng hàm đếm ký tự trong excel mới nhất

Ở Excel làm cách nào để đếm số ký tự trong một ô? Bạn đọc hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để sử dụng hàm đếm ký tự trong Excel hiệu quả nhất.

Trong tất cả các hàm Excel hàm LEN là hàm đếm ký tự đơn giản nhất và sẽ trả về chiều dài của chuỗi ký tự hoặc chiều dài của một ô.

Mục Lục

Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel đếm tất cả ký tự trong một ô, rồi trả về chiều dài chuỗi. Nó chỉ có một câu lệnh, câu lệnh này chắc chắn phải có rồi:

Công thức của hàm LEN trong Excel cụ thể như:

=LEN(text)

Trong đó:

  • LEN: đây chính là tên hàm đếm ký tự trong Excel.
  • Text: Chuỗi có chứa ký tự mà người dùng muốn đếm số ký tự.

Ứng dụng hàm LEN trong Excel

Ứng dụng đếm tất cả ký tự trong một ô có bao gồm cả khoảng trống

Hàm LEN trong Excel cho phép đếm tất cả những ký tự trong một ô cụ thể theo cách tuyệt đối và tất cả khoảng trống và thụt ở đầu dòng,  thụt cuối dòng, cả ở những khoảng trống giữa các từ.

Ví dụ: Muốn tình chiều dài của ô B2 người dùng áp dụng công thức:

=LEN(B2)

Khi áp dụng công thức đó sẽ đếm được các ký tự, chữ cái, chữ số và khoảng trống.

Đếm số ký tự với vị trí nhiều ô

Trường hợp đếm số ký tự trong nhiều ô người sử dụng hãy chọn ô có công thức LEN sau đó sao chép sang ô khác hoặc bằng cách kéo ô vuông nằm dưới góc bên phải.

Công thức sau khi được sao chép hàm LEN sẽ trả về số ký tự đếm được ở mỗi ô.

Tuy nhiên lưu ý rằng hàm LEN đếm tất cả mọi thứ bao gồm cả chữ cái, dấu phẩy, khoảng trống, dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn…

Khi sao chép công thức xuống cột khác cần chú ý sử dụng tham chiếu ô tương đối hoặc tham chiếu hỗn hợp như LEN để dùng cố định vào cột nên công thức LEN của người dùng sẽ điều chỉnh cách thích hợp với vị trí mới.

Ứng dụng đếm tất cả các ký tự trong nhiều ô

Cách rõ ràng nhất để đếm tất cả ký tự trong ô là thêm vài hàm LEN nữa.

Ví dụ sử dụng hàm LEN:

=LEN(A2)+LEN(A3)+LEN(A4)

Hoặc sử dụng hàm SUM để tính tổng số ký tự được trả về bởi hàm LEN:

=SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4))

Dù là áp dụng công thức nào cũng đều đếm được số ký tự trong mỗi ô xác định rồi trả về tổng chiều dài chuỗi.

Cách nào cũng được, công thức đều đếm số ký tự trong mỗi ô xác định rồi trả về tổng chiều dài chuỗi.

Với công thức hàm LEN sẽ dễ hiểu và dễ sử dụng hơn tuy nhiên lại không phải là cách hiệu quả để đếm số ký tự trong một dải gồm có để đếm số ký tự trong một dải như 100 hoặc 1000 ô. Với trường hợp này nên dùng hàm SUM và hàm LEN với công thức mảng.

ham-dem-ky-tu
Hàm LEN dùng để đếm ký tự trong excel

Xem thêm:

Cách đếm số ký tự nhưng không tính khoảng trống thụt đầu dòng và thụt cuối dòng

Đối với các bảng tính lớn khoảng cách đầu dòng và cuối dòng sẽ là trở ngại lớn trong việc đếm số ký tự. Ví dụ khoảng trống ở đầu hoặc cuối ký tự đây đều là những điều khó thấy trên bảng tính bình thường tuy nhiên sau khi đã gặp vài lần sẽ dễ nhận thấy hơn.

Hàm LEN sẽ giúp người sử dụng có vài khoảng trống vô hình trong Excel dễ dàng nhất, hàm này còn đếm tất cả khoảng trống trong phép đếm ký tự.

Việc đếm chiều dài ký tự chuỗi nhưng không đếm khoảng trống đầu dòng, cuối dòng người sử dụng cần lồng ghép hàm TRIM trong hàm LEN ở Excel, cụ thể như:

=LEN(TRIM(A2))

Cách đếm số ký tự trong một ô mà không tính những khoảng trống

Trường hợp bạn muốn đếm số ký tự nhưng không tính các khoảng trống ngay cả khi là khoảng trống đầu dòng, cuối dòng hoặc giữa các từ bạn sẽ cần thực hiện áp dụng công thức phức tạp:

=LEN(SUBSTITUTE(A2,” “,””))

Có lẽ bạn đã biết, Hàm SUBSTITUTE sẽ giúp thay thế ký tự này với ký  tự khác. Nhưng trong công thức trên bạn sẽ cần thay thế khoảng trống (” “) bằng một ký tự rỗng. Ví dụ: Một chuỗi ký tự rỗng rỗng (“”) và người sử dụng lồng ghép hàm SUBSTITUTE vào hàm LEN nên phép thế thật sự không được thực hiện trong các ô như vậy chỉ hướng đến công thức LEN tính chiều dài chuỗi mà không tính những khoảng trống.

Trên đây là cách sử dụng hàm đếm ký tự tính tổng nhiều điều kiện, hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng được hàm SUMIFS trong công việc, học tập.

Rate this post

About The Author