423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com
MAACVIET ARENA

423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình

08) 38126 512

0909994804

0932018488

arena@maacviet.com