LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐÀO TẠO THIẾT KẾ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN MAACVIET ARENA

(Maacviet Arena School of Applied Arts & Multimedia Design)

469 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ:

Phòng Đào tạo: (028)3830 9799 – Số nội bộ: 105, 106

Phòng Tư vấn Tuyển sinh: (028)3830 9798 – Số nội bộ: 102, 103

Giám đốc/Hiệu trưởng/Tư vấn Chuyên môn: thầy Nguyễn Duy Thơ – ĐTDĐ: 0903475478

Email: maacviet.arena.469@gmail.com

Hotline: 0978485801