423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

Thạc sĩ CNTT Nguyễn Lương Anh Tuấn

Thạc sĩ CNTT Nguyễn Lương Anh Tuấn là một người đa tài với 2 bằng Cử nhân (trong đó 1 bằng là về… Hoa ngữ), viết Thư pháp rất giỏi và cũng là chuyên gia trong lĩnh vực tạo mô hình vật thể 3D.

Là một Giảng viên kỳ cựu, thầy đã từng tham gia giảng dạy tại nhiều Trung tâm đào tạo CNTT từ 20 năm trước, giảng viên chương trình đào tạo Thương mại Điện tử của VCCI (Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam) các năm 2005-2007. Hiện nay thầy đang giảng dạy tại ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và cộng tác với Trung tâm Maac Design.

Là một người vui tính và dễ gần, thầy lại rất nghiêm túc (đôi khi đến mức… nghiêm khắc) trong khi giảng dạy. Học viên chắc chắn sẽ đạt kết quả cao khi học tập dưới sự của một Giảng viên đầy kinh nghiệm và nghệ sĩ tính như thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn.