CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAY TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐỂ HỌC NGHỀ THIẾT KẾ?

HỌC NGHỀ THIẾT KẾ MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN Ở ĐÂU VÀ NHƯ THẾ NÀO HIỆU QUẢ NHẤT? CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAY TRUNG TÂM ĐÀO TẠO?   Trong khoảng thời gian 20 năm...