HỌC VIÊN MAACVIET ARENA GIÀNH GIẢI NHẤT THỂ LOẠI VIRAL CLIP TẠI CUỘC THI LET’S ON AIR 2017

HỌC VIÊN MAACVIET ARENA GIÀNH GIẢI NHẤT THỂ LOẠI VIRAL CLIP TẠI CUỘC THI LET’S ON AIR 2017 Nguyễn Mạnh Huy và Trương Thành Nhơn hiện đang là sinh viên năm thứ 2 (khóa...