HỌC VIÊN MAACVIET ARENA VÀ MÔN HỌC “NHIẾP ẢNH THƯƠNG MẠI”

MAACVIET ARENA, CÁI NÔI CỦA NHỮNG NHÀ NHIẾP ẢNH TRẺ TÀI NĂNG… Năm 2007, khi mới bắt đầu làm việc cho Arena, môn Nhiếp ảnh chưa hề có trong chương trình đào tạo của...