HỌC VIÊN MAACVIET ARENA TRONG NHÓM PHIM KỸ XẢO VỀ “LIÊN MINH HUYỀN THOẠI”

Bạn Trung Kiên được nhắc tới trong bài viết đăng trên báo mạng 2game.vn hôm nay hiện đang là học viên Maacviet Arena. Cùng với một nhóm học viên khác như Quang Quý, Đại...