NHẬT KÝ CỦA MỘT HỌA SĨ 3D…

Vài dòng tâm sự của một họa sĩ tạo hình 3D trẻ. Tôi đến với thế giới của đồ họa 3D như một cơ duyên thú vị. Cơ duyên ấy mở cho tôi nhiều...