BRIAN SIMARD, CHÀNG LÃNG TỬ THỔI HỒN CHO NHỮNG BỘ PHIM TẠI MAACVIET ARENA

BRIAN SIMARD, CHÀNG LÃNG TỬ THỔI HỒN CHO NHỮNG BỘ PHIM Nước Pháp là nơi đã khai sinh bộ môn nghệ thuật Điện ảnh 122 năm trước đây với việc hai anh em nhà...