MẸO QUAY PHIM – LỜI KHUYÊN CỦA SALLY WEBB

Mẹo quay phim     Sally Webb, phóng viên thời sự đồng thời là đạo diễn hình của BBC, chia sẻ những mẹo đơn giản nhưng hữu hiệu cho việc quay phim và biên tập...