423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

MAACVIET ARENA – Đồ án học kỳ 2: Đừng vô cảm – Elephants – Arena Multimedia