423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

D1310K2- Tiệm bánh ngọt Bakery Cheese

TIỂU LUẬN
HỌC VIÊN THỰC HIỆN
Ngô Thụy Như Ý

Đặng Lê Nguyên

Lê Huỳnh Trúc Giang