423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

Khóa thiết kế đồ họa ngắn hạn - chuyên đề

Trường Đào tạo Thiết kế Mỹ thuật Ứng dụng & Đa phương tiện Maacviet Arena phối hợp với Trung tâm Maac Design tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày với chi phí thấp và thời gian không quá kéo dài, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu chuyên môn của thị trường nhân lực ngành nghề Thiết kế hiện nay.

CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN TẠI MAAC DESIGN
NHỮNG KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI MAAC DESIGN