423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

HỌC PHÍ KHÓA DIM ( HỌC KỲ 1,2 )

 • HÌNH THỨC KỲ 7 THÁNG
 • 17.500.000Đ
 • Tặng balo
 • Tăng giáo trình
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí
 • HÌNH THỨC TRỌN GÓI 14 THÁNG
 • 32.000.000Đ
 • Tặng balo
 • Tăng giáo trình
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí

HỌC PHÍ KHÓA ADIM ( HỌC KỲ 1,2,3,4 )

 • HÌNH THỨC KỲ 7,5 THÁNG
 • 17.250.000Đ
 • Tặng balo
 • Tăng giáo trình
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí
 • HÌNH THỨC NĂM 15 THÁNG
 • 33.000.000Đ
 • Tặng balo
 • Tăng giáo trình
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí
 • HÌNH THỨC TRỌN GÓI 30 THÁNG
 • 63.000.000
 • Tăng balo
 • Tặng giáo trình
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào