HỌC PHÍ

 1. Học phí gốc (chưa miễn giảm, học bổng – VND):

  Khóa ADIM:
  + Học phí trọn khóa: 68.000.000 VND.
  + Đóng 2 lần cách nhau 12 tháng: mỗi lần 34.500.000 VND.
  + Đóng 4 lần cách nhau 6 tháng: mỗi lần 18.000.000 VND.

  Khóa DIM:
  + Học phí trọn khóa: 34.000.000 VND
  + Đóng 2 lần cách nhau 6 tháng: 17.500.000 VND

 2. Học bổng:
 • Hỗ trợ sinh viên hiếu học, Quỹ Phát triển Tài năng MaacViet Arena thường xuyên tặng những suất học bổng trị giá 5 -10% tổng học phí cho những thí sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi đầu vào.
 • Học viên tỉnh ngoài TPHCM được hỗ trợ tiền tàu xe khi nhập học.
 • Học viên tham gia xét tuyển hoặc thi tuyển đầu vào được hưởng Học bổng nếu đạt thành tích cao,
 • Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 • Những sinh viên đang học tại MaacViet Arena có kết quả tốt được khen thưởng hoặc tặng Học bổng.