HỌC KỲ 2 QUAY PHIM – DỰNG PHIM – KỸ XẢO ĐIỆN ẢNH

  • Quay phim, Dựng phim và Kỹ xảo điện ảnh – Học những gì?

 

Trong chương trình đào tạo chuyên gia Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia Specialist Program (AMSP) của Tập đoàn Aptech Worldwide Ấn Độ, phần Quay phim, Dựng phim và Kỹ xảo điện ảnh được giảng dạy ở Học kỳ 2 với tên gọi 2D Animation – Visualization Suite.

Trong học kỳ này, ngoài những môn học chính thức, sinh viên còn được tặng thêm 62,5 giờ với những môn học bổ sung (vẽ Concept Art, Nuendo / ProTools, làm phim quảng cáo TVC) trong chương trình “Quà Tặng Tri Thức”. Những môn học bổ sung này giúp sinh viên tiếp thu tốt chương trình chính khoá, cập nhật được với những tiến bộ vũ bão về công nghệ Thiết kế.

Chương trình kéo dài 200 giờ với 9 môn học và 1 đồ án cuối học kỳ.

Cuối Học kỳ 2, các học viên sẽ phải tự mình thực hiện một videoclip ngắn với đề tài tự chọn, tự viết kịch bản, vẽ storyboard, quay, xử lý và dựng phim…

Thời gian thực hiện đồ án là 4 tuần. Nhóm thường có 4-5 bạn tự phân công và phối hợp với nhau trên tinh thần Team Work.

Đồ án videoclip quảng cáo kẹo M&M:

Đồ án videoclip “Magic Meeting”:

Đồ án quảng cáo giày thể thao NIKE:

https://www.youtube.com/watch?v=g-PkqNAGbdE

Đồ án giới thiệu tính năng của máy chụp ảnh Canon EOS 7D:

https://youtu.be/OgEYvEe8BJo

Đồ án videoclip “Saigon Faith”, giới thiệu một mặt sáng trong tính cách của người lao động Saigon:

Đồ án videoclip “Tắt điện”, kêu gọi mọi người tiết kiệm sử dụng điện:

https://youtu.be/yx9YLTdXdaM

Đồ án MV “Trót yêu”:

Đồ án VIRAL “Run the City” cổ động chạy rèn luyện thân thể:

https://youtu.be/Ma2Bt-dJwPw

Đồ án “Vô cảm” kêu gọi mọi người sống quan tâm đến người chung quanh mình:

Đồ án quảng cáo sản phẩm bánh KitKat:

https://www.youtube.com/watch?v=fyOEjtqEYBg

Đồ án “Webcam – Color Hands”:

https://www.youtube.com/watch?v=V6VV83bSm1s