423 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình 0932018488 0909994804 arena@maacviet.com

Arena Jobs

ONE good design promotes MANY lives.

ARENA cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm miễn phí cho sinh viên trong qui trình đào tạo khép kín của mình. ARENA luôn duy trì mối quan hệ mật thiết với các công ty hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật Đa phương tiện và công nghiệp giải trí, truyền thông. Trong quá trình học, sinh viên được thực tập tại các công ty, tham gia các buổi nói chuyện về công nghệ và cơ hội việc làm, tham gia vào các dự án thực tế.

Trước khi sinh viên tốt nghiệp, Bộ phận Giới thiệu việc làm sẽ hướng dẫn lập hồ sơ, lập tổ chức các khóa học bổ sung về kỹ năng mềm (soft skills), kỹ năng phỏng vấn, lập CD và brochure giới thiệu bản thân,  và căn cứ trên nguyện vọng của sinh viên để tiến hành chọn lựa, giới thiệu những công việc phù hợp nhất.

[[[["field33","equal_to","Sinh Vi\u00ean"]],[["hide_fields","field47,field38,field39,field40,field42,field51,field49"]],"and"],[[["field33","equal_to","Ng\u01b0\u1eddi \u0111i l\u00e0m"]],[["hide_fields","field47,field38,field39,field40,field42,field51,field49"]],"and"]]
1 Step 1
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP
HỌ VÀ TÊNNgười liên hệ
SỐ ĐIỆN THOẠISố điện thoại di động
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
upload tại đây
Previous
Next
[[[["field33","equal_to","Sinh Vi\u00ean"]],[["hide_fields","field47,field38,field39,field40,field42,field51,field49"]],"and"],[[["field33","equal_to","Ng\u01b0\u1eddi \u0111i l\u00e0m"]],[["hide_fields","field47,field38,field39,field40,field42,field51,field49"]],"and"]]
1 Step 1
THÔNG TIN TRƯỜNG ARENA ĐANG THEO HỌCVi dụ: MaacViet Arena - Arena Cộng Hòa
HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN THOẠISố điện thoại di động
PORFOLIO HỌC VIÊN
upload tại đây
Previous
Next

 Thông Tin Các Doanh Nghiệp Tham Gia Tuyển Dụng